GBU-_PHO5072-project-Terborg-HR-49.jpg

Zo realiseren wij uw vloeistofdichte vloer

Vloeistofdichte vloer aanbrengen?

Vloeistofdichte vloer aanbrengen? Zo doen wij dat!

Het aanbrengen van vloeistofdichte vloeren wordt door ons op de volgende manier uitgevoerd:

  • We maken het ontwerp van de vloeistofdichte vloer in nauwe samenspraak met de opdrachtgever
  • Het grondwerk wordt nauwgezet uitgevoerd
  • Het riool wordt aangebracht
  • Er wordt halfverharding of zand toegepast
  • De Olie benzine afscheider wordt gesteld en tevens aangesloten op het riool
  • De milieuplaten worden gelegd
  • Het stellen van de roostergoten cq open afwateringselementen
  • Afkitten van de voegen
  • Uitvoeren van VVV verklaring
  • Overdracht aan de opdrachtgever

Bent u op zoek naar een vloeistofdichte vloer?  Neem contact met ons op voor meer informatie of vraag een offerte aan.